Rotavdrag

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som köparen av dina tjänster äger och som han eller hon bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som köparen äger men som hans eller hennes föräldrar bor i.

Läs mer på Skatteverkets webbsida.